STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Blogg

Hjälp till självhjälp!

2023-04-03

 

Hovtramp/Lasse - ingen bra reklam

Vilken hjälp kan ST/Svensk Travsports löntagare bistå sina kunder med, alltså travsportens aktiva utövare?

Svar: i princip ingen hjälp alls.

Vilken hjälp kan TR/Travtränarnas Riksförbund bistå proffstränarna med?

Svar: i princip ingen hjälp alls.

Oavsett om det gäller hästen, kusken, tränaren eller travutrustning är hjälpen oftast bara en hänvisning till jurist/advokat eller en blankett.

Ligger man skadad i fosterställning finns inget bollplank i Silvergrisen, det blir en lång och ensam kamp mot Försäkringsbolag om kronor och kroppsdelar. Blir du påkörd eller överkörd i travlopp, får utrustningen demolerad, då får du i princip själv lista ut vilket av ST:s upphandlade bolag som ska kontaktas. Som jur. ombud slutar man aldrig att förvånas.

När båda skalmarna på en sulky bröts av efter välriktad spark från taggad häst hamnade ärendet på mitt skrivbord. Aktiva tränare orkar oftast inte brevväxla, ringa, maila, hitta ”bevis” för att den påstådda skadan hänt. Många faller till föga efter några försök och biter ihop utan att få en spänn. Man ska ju som tränare hinna träna hästarna också.

Vid ett tillfälle hos ST:s partner Försäkringsbolaget sa skadehandläggaren – men den tränaren har ju redan fått en ny sulky i år! Fått? Knappast. Efter diverse hot utreddes ärendet. Standardsvar: det står på blanketten. Tack.

Men...trodde nog att ST:s kunder hade en viss juridisk möjlighet till hjälp? Konstateras kan att Hemförsäkring fungerar betydligt bättre än Licensförsäkringen.

ST:s TDS-avdelning fakturerar åt professionella travtränare som nyttjar tjänsten. Nä, det är inte gratis. TDS-avdelningen (factoringbolag) sköter underlag för travtränarna månadsvis, vilket omöjliggör skulder, allt ska vara betalt i tid. Några kronors skuld kan betyda startförbud för hästen.

Insändare i Sulkysport av uppfödare/hästägare

Har tränaren rätt att kvarhålla min häst när jag vill flytta?

Jag är ägare och uppfödare till häst i träning hos svensk proffstränare och har bestridit några fakturor via Svensk Travsports TDS-system, och har nu några frågor jag gärna skulle vilja ha svar på.

Jag har ifrågasatt veterinära behandlingar som tränaren beställt utan att kontakta mig, saknar förutom underlag även löpande rapportering från tränaren. När jag meddelat tränaren att jag vill hämta hem min häst får jag till svar att det får jag inte göra innan fakturorna är betalda.

Har kontaktat ST:s sportavdelning och kundtjänst, fått besked att det är tränaren jag ska kontakta, ST är inte ansvariga att visa mig TDS-underlag.

Frågor till ST:s VD Maria Croon, svar visas i kursiv stil.

Är Ni på ST TDS ansvariga för gjorda debiteringar med underlag?

Tränardebiteringssystemet (TDS) ger tränarna möjlighet att debitera genom Svensk Travsport avseende fordringar och skulder från tränarverksamheten. Tränaren är ensam ansvarig för det underlag som upprättas och för att förändringar i underlag rapporteras till ST. De fakturor som här är aktuella avser träningsavgifter (och i vissa fall tilläggsfoder). Inga av fakturorna avser veterinärkostnader.”

Har tränaren rätt att kvarhålla min häst trots att jag till del gjort bestridande av gjorda debiteringar?

Det beror på hur situationen ser ut. Om parterna har ett avtal som innehåller en sådan rätt så ja, men annars som huvudregel inte - utan tränaren får då istället driva in sin fordran genom inkasso och Tingsrätt.”

Min fråga till ST och TR blir även om detta nekande från att hämta min egen häst följer överenskommelsen om ”Code of Conduct” och om det är förenligt med god branschsed?

”Här finns obetalda fakturor till tränaren under en längre period och det föreligger en tvist mellan parterna. Svensk Travsport har i frågan varit i kontakt med parterna för att hitta en väg framåt men det är i nuläget inte någon uppförandefråga.

 

Travtränarnas Riksförbund tar inte ställning varken för eller emot i den här frågan utan det är en sak mellan hästägaren och tränaren. Per telefon har jag fått rådet att skaffa mig ett juridiskt ombud.

Av Staffan Osterling, Generalsekreterare Travtränarnas Riksförbund

Anmärkning: en hel stab arbetar med juridik på ST, men ” kunder” hänvisas till ST:s konsultpartners, som ingen ens har råd att ringa!

I det här fallet skulle jag som hästägare ha hämtat min häst och sedan stämt travtränaren via Kronofogdemyndigheten med underlag av den faktura som jag ej godkänt, och inte ens stämmer. Kanske lite sveda och värk också ska plussas på. Det ska inte vara gratis att stjäla någons häst.

Att behandla hästägarens häst veterinärt utan att ha fått godkännande ingår inte i god branschsed. Inte heller att neka hästägarens att hämta sin häst. Betala för uppstallningen de fjorton dagar extra som finns i branschavtalet, och du tränaren, bråka inte i onödan med hästägare, de börjar bli sällsynta. Speciellt inte om man som du proffstränaren redan har ett skamfilat rykte, på grund av tidigare hästkidnappningar och annat trassel. Duktig travtränare, jovisst, men man äger inte hästägarnas hästar.

 

Hur ser lagen utanför Silvergrisen ut?

Vad gäller vid kvarhållandet av annans egendom? Häst?

I det fall att en förvarare lägger ner en nödvändig kostnad på egendom åt någon annan, och ägaren till egendomen inte betalar denna kostnad, har näringsidkaren rätt att kvarhålla egendom som säkerhet för sin fordran mot ägaren, det kallas för retentionsrätt, går att utläsa ur 12 kap. 8 § handelsbalken, men utgör även en allmän princip som kan aktualiseras när en fordran uppstått på grund av ett förvaringsuppdrag. Retentionsrätt innebär en förmånsrätt (en slags panträtt) för den som kvarhåller egendom i enlighet med 4 § p. 3 förmånsrättslag.

Så vad finns för hjälp för hästägare med häst i proffsträning att få? eller rättare sagt vad betalar man för? En hänvisning till juristhjälp, svindyr partner till ST eller egen juristhjälp utanför huset.

Vilken juridisk hjälp kan travtränare och hästägare alltså få av ST och TR? I princip ingen alls, sorry!

Se om ditt hus i tid!

Hovtramp/Ilse

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)