STALLET

mötesplats

för Hästar & Hästfolk

Hästdoktorn

 

Lungblödning

https://stud.epsilon.slu.se/4542/7/axdal_a_120709.pdf

http://www.annathelander.se/lungblodning/

 

2017/2018 

Fabrice Souloys hästar i Frankrike testades genom urinprov där gränsvärden för kobolt är 100 ng/ml. Resultat:

  • Your Highness 395 ng/ml
  • Lionel 468 ng/ml
  • Timone EK 271 ng/ml
  • Un Mec d'Heripres 521 ng/ml i Oslos GP
  • Un Mec d'Heripres 400 ng/ml i Elitloppet, försöket
  • Un Mec d'Heripres 371ng/ml i Elitloppet, finalen

Nuncio, som tilldömdes segern i Oslo GP, hade jämförelsevis 1,22 ng/ml kobolt i sitt dopingprov.

 

Svensk Travsport rapporterar dec-2014:

Nytt läkemedel registrerat för häst, Equisolon (prednisolon) 

Equisolon med den aktiva substansen prednisolon har tillkommit på karenstidslistan för läkemedel till häst. Karenstid: 14 dygn

Det man borde ha skrivit, eller kopplat till Fass.se (djur) är biverkningarna:

Prednisolon är en medellångverkande kortikosteroid med ca4 ggr högre antiinflammatorisk effekt, jämfört med kortisol och omkring 0,8 gånger högre natrium-kvarhållande verkan. Kortikosteroider dämpar immunologiska svaret genom att hämma utvidgningen av kapillärer, migrationen och funktionen avleukocyter och fagocytosen. Glukokortikoider verkar på metabolismen genom att öka glukoneogenesen.

Återkommande luftvägsobstruktion är respiratorisk sjukdom hos fullvuxna hästar. Drabbade är mottagliga för inhalerade antigener och andra proinflammatoriska agens, som svampsporer och endotoxin från damm. Om nödvändigt med medicinsk behandling vid återkommande luftvägsobstruktioner är glukokortikoider effektiva när det gäller att kontrollera de kliniska tecknen och minska neutrofilin i luftvägarna.

Biverkningar

Antiinflammatoriska kortikosteroider, såsom prednisolon, är kända för att ha många olika biverkningar. Samtidigt som enstaka  höga doser i allmänhet tolereras, kan de framkalla svåra biverkningar vid långvarig användning. Doseringen vid medellång till långvarig användning bör därför begränsas till minsta nödvändiga mängd för att kontrollera symtomen.

 

Den avsevärda dosrelaterade kortisolsuppressionen är en följd av effektiva doser som dämpar hypotalamus-hypofys-binjureaxeln. Efter avslutad behandling kan tecken på binjureinsufficiens som sträcker sig till adrenokortikal atrofi uppstå och detta kan leda till att djuret inte förmår hantera påfrestande situationer på ett bra sätt. Metoder för att minimera problem med binjureinsufficiens ska övervägas efter att behandlingen satts ut.

Avsevärd ökning av triglycerider kan ingå i en möjlig iatrogenhyperadrenokorticism (Cushings sjukdom) med signifikant förändrad fett-, kolhydrat-, protein- och mineralmetabolism, dvs. omfördelning  av kroppsfett, ökad kroppsvikt, muskelsvaghet och förtvining  samt osteoporos kan uppstå. Ökning av alkalinfosfatas genom glukokortikoider kan vara relaterad till leverförstoring (hepatomegali) med förhöjda leverenzymer i serum. 

 

Andra iakttagna förändringar av blodets biokemiska och hematologiska  parametrar som troligen är förknippade med användningen av prednisolon var signifikanta effekter på laktatdehydrogenas (minskning) och albumin (ökning) och på eosinofiler,lymfocyter (minskning) och segmenterade neutrofiler (ökning).

Systemiskt administrerade kortikosteroider kan orsaka polyuri, polydipsi  och polyfagi, särskilt under de tidiga behandlingsfaserna. Vissa kortikosteroider kan orsaka kvarhållning av natrium och vatten och hypokalemi  vid långvarig användning. Systemiska kortikosteroider  har orsakat deponering av kalcium i huden (calcinosis cutis).

Användning av kortikosteroider kan försena sårläkningen och den immunsuppressiva  verkan kan försvaga motstånd mot eller förvärra befintligainfektioner. I närvaro av virusinfektioner kan kortikosteroider  förvärra eller påskynda sjukdomens utveckling.

Endokrina och metabola biverkningar: Mycket vanliga: Kortisolsuppression och en ökning av plasmatriglycerider.

 

...många biverkningar för samma häst, eller hur?


Fakta och medicinsk terminologi som redovisas under HÄSTDOKTORN har källa:  STC, SLU, Svensk Veterinärtidning, FASS/Vet., klipp ur avhandlingar, forskning och artiklar har alltid angivna källor.


1. Ordlista

översättning av fack-uttryck

Veterinärer är ett släkte som i gemen har svårt att uttrycka sig så att
hästfolket förstår vad hästen lider av (diagnos.)
Enligt gammal tradition är "doktorn" nästan alltid någon vi vanliga,
dödliga ser upp till, litar blint på - utan att egentligen ha något val…
Tala begripligt och skriva läsligt är inte veterinärkårens starka sida.
Kan man vara riktigt säker på att hieroglyferna stämmer?

Vad behandlades hästen för egentligen?
Det här hittade Du kanske i hästens diagnos…

Artrit - inflammation i led
Bursa - slemsäck
Bursit - inflammation i slemsäck
Carpit - inflammation i carpus
Carpus - framknä
Entrapment - slemhinna/mjuka gommen som fastnat på epiglottis,
och delvis täcker ingången till andningsvägarna.
Epiglottis - struphuvudets främre, övre del.
Fissur - benspricka
Fistel - kanal som det flyter var igenom, på grund av inflammation på djupet.
Fraktur - benbrott
Gonit - inflammation i bakknä.
Mjuka gommen - botten på näshålans bakre, rörliga del.
Myocardit - inflammation i hjärtmuskeln
Myosit - inflammation i muskler
Ostit - inflammation i benvävnad
Pharyngit - inflammation i svalget
Pneumoni - lunginflammation
Scleros -  förtätning i benvävnad, ofta i ex. carpus småben.
Seguester - (kallas likkistebildning) liten bit av stort rörben som lossnat
(ofta genom yttre våld) men ligger kvar och orsakar ofta en fistel.
Synovia - ledvätska
Synovialis - innersta skiktet i ledkapseln
Synovit - inflammation i innersta skiktet av ledkapseln
Tendinit - inflammation i sena, främst böjsenorna. Räknat bakifrån:
ytliga böjsenan, djupa böjsenan och gaffelbanden.
Tendovaginit: inflammtion i senskida

Vad i hela friden betyder det här?

Adherens bindvävssammanväxt(bildas vid kronisk vävnadsskada.)

Agonist,
muskeln som jobbar mest i pågående rörelse.
Antagonist, muskeln som arbetar åt mtsatt håll, motverkar agonisten.
Aseptisk, orsakad av trauma, ej bakteriell.

Aorta,
namn på kroppens största blodkärl, stora kroppspulsådern.
Artroskopi - titthålskirurgi, operationsmetod för avlägsnandet av lösa
benbitar/fragment.Operation utförs under narkos,
kameralins införs i "titt-hålet" (ca 4mm)ledens insida speglas under
operation på en tv-skärm.


Birkelandfraktur
- (namn efter norsk veterinär) är en benkärna i
kotleds framkant,(under kotsenben) som antas orsakas av avdragning.
Ej ärftligt betingad som vissa andra lösa benbitar, anledning till att
unghästar friröntgas.
Böjprov, veterinär böjning av hästled ca 1min.+ rask trav = hältutredning.

Chipfraktur - litet benfragment i ex. carpus eller
kotleds framkant.Avlägsnas med artroskopi.


Diagnostisk artroskopi - undersökning, utan operation.
Fascia - bindvävshinna

Galla,
ökad vätskemängd i led, senskida eller slemsäck.
Griffelben, Stilettben
, delvis tillbakabildade metacarpal/metatarsalbenen,
som finns på varsin sida om gaffelbandet. Löper från carpus resp. has,
2/3 ner mot kotled. Fraktureras då gaffelband svullnar, eller genom våld (spark.)
Gonit, knäledsinflammation.

Hamstrings,
muskelgrupp om 3 muskler/bakre lårmuskulatur:
Biceps femoris-Semitendinosus-Semimembranosus.
Histamin, vävnadshormon som frisätts vid ex. massagetryck, vidgarblodkärl
.
Hypertoni,
överspänning.


Kollagen bindvävnad,
fastare bindvävnad som tål töjning och drag.
Kotsenben
- 2 stycken triangelformade ben, ca 3 cm höga, bakom kotleden.
Gaffelband fäster på utkanterna.
Vid fraktur i toppen avlägsnas dessa med hyggligprognos,
vid fraktur på mitten eller i basen, är prognosen betydligt sämre.

Metacarpalben, Metacarpus - skenben (mellan carpus och kotled.)

Oxytocina,
lugn och ro hormon som bildas i hypotalamus.
Patellaupphakning
- patella (bakre knäskål) hakar
upp sig, på främre kantav lårbens ledrulle.
Hästen kan inte böja knäleden, som följd inte heller hasled.
Vid upprepade hakningar opereras hästen, inre patellaband (gummisnodd)
snittas, ingrepp görs på stående häst.

Septisk, bakteriell.

Synovia,
ledvätska (hualoronsyra) bildas i synovialmembranet ledkapselns insida.
Synovit,
inflammation i ledvätskan.
Strålben
- ett ca 6 cm brett ben, mellan djupa böjsenan och hovben.
Ingen egentlig "behandling" finns vid frakturering, bara påskyndande av utläkning.

Tonus,
naturlig kropps spänning.
Vasopressin, hormon som styr kamp och flyktreflex.Benets riktning

Medialt - insida
Lateralt - utsida
Dorsalt - framsida
Volart - frambenets baksida
Plantart - bakbenets baksida
Distalt - åt hoven, nedåt
Proximalt - åt kroppen, uppåt

Var sker injektionerna?

Subkutant - under huden
Intramuskulärt - i muskeln
Intravenöst - i venen
Intraartikulärt - i leden

Pekpinnar ur doping-reglementet

Anabola steroider - av medicinska skäl, är behovet väldigt litet.
Blister - innehåller kvicksilver (Hg) som är förbjudet av miljöskäl.
Crotonolja - förbjuden i Sverige, finns bl.a. i blister/DMSO,
som är cancerframkallande för människor.
Homeopatica - registrerade medel kan användas enligt reglemente,
fram till start.Anses ha så liten verksam substans att det inte ger dopingeffekt.
Naturläkemedel - lag instiftades 1992, Jordbruksverket granskar
alla nya preparat.Kvalitet, säkerhet och effekt synas, gäller även nya
fodertillskott. Vissa produkter har karenstid, som användare givetvis bör
känna till. Felaktig användning medför stor dopingrisk.

Trimetroprim - vanligt sulfapreparat, har t.ex. 14 dagars karenstid,
liksom många "oskyldiga" produkter (liniment/salvor)
i butikens hyllor.STC/Svenska Travsportens Centralförbund (se hemsida)
har listat preparatsom får användas, med karenstider, övriga produkter
används på egen risk.

 

2010 06 30

Tildren (Tiludronate) syns inte, luktar inte och märks inte - alltså finns  det inte!?

 

 

Avfotografering från historisk bok om veterinärmedicin: Hovtramp

Bekännelser är säkert bra för själen, men inte för ens rykte (Mark Twain)

Ovanstående citat är så sant som det är sagt, och tål att upprepas. Vissa människor behandlas som kungligheter, inte minst i travsporten, och slipper att rullas i tjära och fjäder. Att vara nestorn Stig H:s veterinär ger hög status, i jämförelse med andra veterinärer som bara servar kreti och pleti. Att medverka i program som Kalla Fakta ger ingen respekt, eftersom massan varken vill se eller höra något som de själva inte upptäckt, och alltså inte finns. Men veterinärer som inte jobbar för samma mål - hästarnas bästa och en dopingfri travsport - bör snabbt omskolas till ett yrke som inte handlar om levande material, kanske vakta en sedelpress i någon källare?

Tildren (Tiludronate) är ett preparat med förödande biverkningar när det används till något det inte är avsett för. Ett preparat som inte skulle ha funnits över huvud taget, om inte om fanns. I detta fall, en samling veterinärer som glömt sitt ursprung och allt vad etik och moral handlar om. Veterinärer som med berått mod tagit död på den glädje som funnits i travsport, och drar skam över hela yrkeskåren. Högutbildade yrkesmän som borde "haft fler hästar hemma."

Veterinär Ekfalk släppte den bomb som vi andra bara anade fanns...

Veterinär Anders Ekfalk (född -57) är ung jämfört med övriga hästexperter verksamma vid Solvallas hästklinik. Lagom ung för att våga prata. Ekfalk är livmedikus åt Stig H Johanssons hästar, ett ansvar som förmodligen gett bred insyn och insikt om travsport. Enbart tanken, att ta över efter Veterinär Lars-Erik Ullberg har nog skrämt iväg åtskilliga kollegor, ingen lätt uppgift!

Orädd har Ekfalk nu tagit strid för travhästarnas hälsa och att tävla på lika villkor, ett ovanligt grepp i ”klinikbranschen!” Inte minst med tanke på att Hästklinikerna håvar in astronomiska belopp, tillsammans med försäkringsbolag, foderproducenter och allt för många travfabriker (stortränare) där det mesta handlar om slit och släng,  in och ut och fakturera mera. 

När Anders Darenius och Lars Audell (banveterinärer) gick hästarnas ärenden och levererade Kalla Fakta blev de inkompetensförklarade av (för) många aktiva, som borde ryckt norsken och sett sig omkring, istället för att försvara sin vattgröt! En veterinär är ju oavsett tycke och smak en högskoleutbildad person som har kompetens att kunna ”läsa” både folk och fä. Det skrevs spaltmeter om veterinärerna som "ljög" och små elaka typer med skitiga stallar och många piskor i garderoben tog ton, för vadå? Hur inkompetenta de utpekade veterinärer än är, så kan de skilja en häst i tävlingsmässigt skick från en som borde gått på ängen och käkat gräs (som omväxling.) Det var nog snarare där problemet låg, överkompetenta tränare fick inte tävla med sjuka/halta hästar.

En skandal kan vara stor, större eller störst!

Veterinär Ekfalks kännedom om oegentligheter, konkreta bevis mot kollegor” är en mycket större skandal än ”grisfösarmålet” - ett Kalla Faktaprogram som egentligen skulle ha handlat om hästars onaturliga livsvillkor. Men det bör ändå påpekas att det är samma personer som är inblandade, Veterinärkliniken på Bjertorp, hos Åke Svanstedt, veterinär Hans Näslund och klinikens ägare och VD Marjana Alaviuhkola (fru Lähdekorpi) Årets Företagare, för inte alls så länge sedan.


                        

Foto: Hovtramp/Lars Karlsson Camilla Strandäng        

Anm. Hos Årets Företagare ingår bevisligen inte personalvård? Camilla Strandäng fick sparken från sin halvtidstjänst som assistent på kliniken (Åke Svanstedts mark) för att hon vittnade mot honom i grisfösarmålet. Hon fick även sparken från sin halvtidstjänst som hästskötare hos Svanstedt. För att kunna avskeda Strandäng krävdes även att den assistent som anställts efter Strandäng, också sas upp från sin anställning (lagen om sist in först ut.) Kanske dags att skicka Fru Korp på kurs i personalhantering? Eller hur man uppgraderar hemsidor ? (se Bjertorp/personal.)

             


Ekfalk har gläntat på dörren till det förbjudna, orsak till att han tagit strid vet han bara själv. Det kall som tidigare fångade upp veterinärer och läkare, är inte lika framträdande som förr. Men som husveterinär hos Stig H är det ju självklart att man vill att alla travhästar ska tävla på samma villkor! Förutom att i veterinärens arbete ingår att arbeta för bästa möjliga djurhållning.  Ekfalks inlägg i Travronden 20 april "Vi tävlar inte på samma villkor" är nog de starkaste ord som uttalats av en svensk veterinär i modern tid! Men inlägget har (hör och häpna!) bara gett enstaka krusningar på travsportens yta. Trots att Ekfalk bekräftar, inte gissar eller tror, att "veterinärer i södra Sverige" enligt hästjournaler systematiskt använt preparatet Tildren, injicerat direkt i led.


Om Tildren (Tiludronate) finns åtskilligt att säga. Efter samtal med ansvarig för den felaktigt använda produkten (se nedan) hade det nog varit bättre att inget veta! Konstateras kan i allafall med säkerhet att Tildren använts intravenöst (i blodet ) och är direkt olämpligt att injiceras i leder, då forskning om eventuella (numera konstaterade) biverkningar saknas. Tildren har klart uttalad antiinflammatorisk och smärtstillande effekt, vilket inte faller inom ramen för travsportens karenstider. Ledbehandlingar har utförts under en längre period vid utpekade veterinärstationer –  fyra till fem dagar före start - för att dölja hältor?

Nu låter det inte längre som travsportens aktiva tävlar på samma villkor? inblandade veterinärer, tränare och hästar borde väl ha stängts av med omedelbar verkan – i väntan på utredning, trolig överklagan...och tar lika lång tid som grisfösarmålet, the end.

Då ingen karenstid funnits (tidigare) har Tildren inte klassats som doping. Strax efter Ekfalks inlägg uppdaterade STC travsportens karenstider för läkemedel enligt följande:

Karenstider för läkemedel . Lista över läkemedel som finns i Fass vet (inregistrerade för häst i Sverige) samt några andra läkemedel som är inregistrerade i ett annat nordiskt land och där det finns en gemensam nordisk tävlingskarenstid.

Senast uppdaterad 2010-04-22
Förra ändringen 2009-11-04
Nyinlagda preparat eller ändringar från föregående lista är kursiverade.
Terracortril m polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B) 14 dygn
Tildren (tiludronat) 14 dygn (Ej inregistrerat i Sverige)

I ett uppföljande inlägg av Freidenvall/Travronden redogjordes för ett pågående fall med travhästen  Yankee Boko, som felaktigt (?) behandlats med Tildren på Bjertorp. Efter behandling uppstod inflammation i led så kraftig att hästen avlivades. Behandlande veterinär Hans Näslund. Ägaren har stämt kliniken Bjertorp (Hallands Djursjukhus) på 821 102 kr + rättegångskostnader. 

       


Anm. Just nu florerar fler ”felbehandlingar” med Tildren, men det är bara ”stjärnor” som  Yankee Boko och Zola Boko som får uppmärksamhet, och de som dött är ju döda...Även Travrondens tidigare hövding "Red Mile" Fransson kände sig manad att späda på Tildren-inläggen med rubriken Överlämna syndarna. Medan resten av Travsverige höll andan svettades STC:s överveterinär Peter Forsberg på sitt rum i Silvergrisen, med en utredning om Tildren i travet.

 

Användning av Tildren har ju redan dokumenterats av Ekfalks kontakter – hästägare och hästskötare från södra Sverige – som berättat att Tildren använts relativt frekvent vid nämnda veterinärkliniker, behandlingar rätt in i led/leder vid vanliga ledinflammationer! (läs: ett snabbt sätt att dölja hältor/starta hästen.) Styrkt av journalutdrag som Ekfalk enl. uppgift haft tillgång till. Att hästar behandlats ca 4-5 dagar före start är därmed klarlagt, förbjudet (reglementsbrott) och på sikt förödande för inblandade hästar och hästägare!

...Man funderar ju om alla dessa hästägare (läs hästens ägare) blivit informerade om tränarnas/veterinärernas förehavanden vid kliniken? Kommer som en överraskning om hästen dör? Ps.gäller försäkringen? eller faller Tildren under hästägarens strikta ägaransvar att känna till vad tränare och tränarens veterinär gör, i sämsta fall finstilt försäkringstext, force majeur ?

Hur många travhästar offras för två minuter i vinnarcirkeln? Hur många offras utan att hästägarna vet orsaken? Framgångar har i alla tider satt fart på rykten, speciellt vid större förvandlingsnummer av mediokra hästar och konstant halta stjärnor som plötsligt radar upp segrar (namn överflödiga!)  Travjournalisterna (de som inte bara tippar) lindar in rykten för att inte stöta sig med aktuella tränare, istället för att gräva i dyngstacken och sätta ord på sina funderingar. 

Betald travjournalist (tipsnisse) skriver - trots att man inte har bevis så går ju nu naturligtvis snacket i alla stallar i landet om hur vissa hästar blir märkbart förbättrade i händerna på vissa tränare från "södra Sverige"  istället för att skriva tränarens/hästens namn, alla vet ju ändå vem han syftar på, och vad kan hända? ...Den obduktionen skulle man gärna delta vid, när det blir dags..."Travjournalisten" fortsätter - en välkänd häst utpekas särskilt, som ifjol visade olika grader av hälta innan loppen, men sett helfräsch ut i år! Anledningen?? Ja, den anledningen är det som kallas grävande journalistik, och verkar inte uppfunnet i hästarnas fackpress, ännu.

Att travsportens aktiva inte tävlar på samma villkor är redan klarlagt, men av nyupptäckta, åtalbara skäl! Tidigare har den klick som haft råd köpt färdiga segrar och struntat i hur hästarna mår, solat sig i glansen och umgåtts med press och media. Det kan man stå ut med, men att en mängd ”travjournalister” inte ens hittar sin penna och dessutom kallas ”travstjärnor” det vetefan! Skillnaden är också märkbar när travsportens överdomstol träffas och fikar. Stortränaren som i stort sett varenda hästmänniska haft funderingar om, grinar i pressen och hotar med att sluta, resultat - befrias från dopinganklagelsen! Kan det bero på at han är en större (ekonomisk) förlust än den lilla tränaren som litade på sin veterinär? (...han är inte så viktig, med en omsättning som en piss i Missisippi.) Det var mycket länge sedan hästar behandlades för att bli friska, de flesta behandlas för att kunna starta. Veterinär Ekfalk har rätt när han säger att vi inte tävlar på lika villkor, den som har skrupelfriaste veterinär vinner loppet!

 

Veterinär Ekfalk beskriver i sin insändare i Travronden: "Hästägare och hästskötare från södra Sverige har berättat för mig att Tildren används relativt frekvent hos vissa veterinärer och kliniker för behandling rätt in i leden/leder vid vanliga ledinflammationer. Detta styrks av journalutdrag jag själv tagit del av. Andra har berättat att Tildren som sidoeffekt har antiinflammatorisk och smärtstillande effekt och att hästar behandlas cirka fyra-fem dagar före start för att på så sätt dölja hältor.

 

 

         

 


Vem släckte lampan?

SCT:s utredning om Tildren i travet (Travronden 15/6 2010) borde haft en helt annan rubrik, vaför inte - vem släckte lampan? Travförbundets överveterinär Peter Forssberg ”besvarade” veterinär Ekfalks tidigare insändare. Vad Forssberg egentligen utrett/svarat på är ännu inte utrett. Ordet Tildren fanns inte ens med. 

 

 

 

Misstänkt kvarka på Solvalla - eller konstaterad, får vi veta först efter tävlingarna...

Travsport.se 5/4: en häst misstänks ha kvarka i Micael Laudons stall på Solvalla. Prov är taget. Stallet är isolerat. Smittskyddsrutiner vidtagna av banans smittskyddsgrupp. Veckans tävlingar påverkas i nuläget inte av detta. Solvalla tävlar både onsdag (V64) och lördag (V75) och påverkas inte i nuläget av det misstänkta kvarka utbrottet. (Så bra.)


Klipp från: www.aftonbladet.se/sportbladet/trav365

– Det här är en streptokockbakterie som bara smittas av vätskor som kommer ur hästen. Hästen är isolerad och det är en sjukdom som är ganska lätt att isolera, den smittas inte via luften utan bara genom snoret och varet. Så det finns ingen risk att andra hästar på Solvalla ska insjukna eller att V75-tävlingarna ställs in. Hästen hade feber en dag men det gick över på en gång.


Anmärkning: den som skrev ovanstående rader har noll kompetens om kvarka! Snoret sprids via nysningar och sekret, hittas som klet överallt där hästens mule har varit, även på tvåbenta som kommit i kontakt med hästen. Byta kläder och skor? tvätta händerna i sprit? ingen dum idé, innan man lämnar stallet. Övriga hästar i tränarens stall, som inte är sjuka ännu...vart tog de vägen? Vilken hage har de gått i, och på vilka slingor körs de?

Man måste sanera” säger Göran Åkerström, biträdande överveterinär på Svensk Travsport, och berättar hur de jobbar för att undvika att den misstänkta kvarkan sprids.
– hästen är isolerad och har flyttats från Solvalla, det bör vara gjort nu. Den står på en gård utanför stan. Men det är tio dagars isolering på stallet som hästen stod i. Det innebär att man varje dag minst två gånger per dag tar temperaturen på hästarna.

(de som står kvar i stallet då, ska de hästarna inte gå utanför dörren på tio dagar?) De är isolerade. Att man har flyttat hästen som varit kliniskt sjuk minskar risken att det sprids. Det är mycket lättare för personalen att hantera det här. De kan börja med rengöring av stallet, man måste sanera eftersom det kan sitta kvar i miljön. (När sista hästen i stallet friskförklarats, är det dags för ångspruta och högtvätt med bakteriedödande medel, knappast lönt innan man vet hur många som smittats, eller?)


–Vi får provsvar senast fredag om det är kvarka. Vi tror inte att det är några risker för V75-tävlingarna. Med bra rutiner kan man enkelt isolera. Vi har fått bra information av Solvallas smittskyddsgrupp och de håller hos informerade fortlöpande, säger Åkerström. (håhåjaja.)
 

Fakta om kvarka: mycket smittsam sjukdom i övre luftvägarna hos häst. Orsakas av Streptococcus zoo-epidemicus, som vanligen finns i hästmiljöer. Inkubatonstid 3-6 dgr (min-max 2-8 dgr.) Klassiska symtom är kraftigt och varigt näsflöde, bölder i lymfkörtlar (vid ganascherna) ansvällning i svalgets lymfkörtlar, hosta och hög feber.

Kvarka har hästfolk i alla tider haft respekt för (med undantag för de som enbart tänker ekonomiskt.) Stall, transporter, redskap, utrustning, sjukhage? – allt måste saneras!  Hästar i dålig kondition med nedsatt immunförsvar drabbas först. Penicillin biter inte heller på den starkare varianten elakartad kvarka (kastad kvarka) Stuteriernas fasa, sjukdomen förstör det mesta under längre tid och det är hög risk att ston kastar (aborterar.) Anmälningspliktigt.

Say no more.

 

 

Skulle "skitmäskning" vara en nyhet?

Foto: Hovtramp/Lars Karlsson

 Det som alla djur vet - enbart genom att finnas till, kallar tvåbenta för vetenskap och forskning! Nyheten om att donerad avföring botar tarmsjuka (svensk mirakelkur som biter på aggressiv tarmbakterie) skulle det vara en nyhet?! Ursäkta mig, men det här har åtminstone jag känt till sen tidigt 70-tal, ärvt från två olika hästgubbar, Sven Jonsson (Viskande Smith) och Jean Taikon...

 lite skit rensar magen...

Recept prövat på egna travhästar, inackorderingar i konvalescent & karantänstall, ett gäng galopphästar med ”ständiga” tarmproblem (p.g.a det som låg i krubban, mängd och sort...) Skitmäskning" är långt ifrån något nytt fenomen och fungerar bättre än...

 

Lavemang (på människor) med bajs från frisk donator är senaste revolutionerande ”upptäckt” i kampen mot resistenta bakterier. Tre av fyra drabbade tillfrisknar enligt undersökning som gjorts. Infektioner orsakade av tarmbakterien Clostridium difficile, som med ”hjälp” av antibiotikakurer slår ut det naturliga tarmsystemet....suck.

 

medicin eller bajs?

 

En liten bajs-historia från hästvärlden...

”Viskande Smith” (Sven Jonsson) hade som äkta hästgubbe många huskurer i sitt skafferi. Min första kärlek, konstaterat besvärlig häst (besvärlig = ont, sjuk) lastades aldrig på slaktbilen, till travtränarens senare bestörtning...och ilska. Hästägaren ville ge hästen en sista chans, i smyg. Pållen flyttade in i en av Smithens boxar på Solvallas gamla stallbacke, och fick uppleva lugn och harmoni, hö och havre i naturlig form, efter att tidigare ha stressats sönder rejält av två stortränare. Snurrig var bara förnamnet. Långa promenader i Solvallaskogen, ibland ända bort till Tensta (som inte ens fanns) och Bromma flygplats skogsområde, där planen strök över huvudet vid inflygningen. Tidigare livsfarligt blev vardag. Skenturerna i rochard på tävlingsovalen byttes mot regelrätta ”underhållsjobb” i väntan på start, för självklart skulle kusen starta!

Vägen är målet. Ung och okunnig, men påläst. PG-dojor, maskning, tandraspning, vitaminer, mineralkrubba, omväxlande träning, naturligt foder, massor av kärlek och massage. Som vet.assistent på Solvalla dagtid var det åtskilliga i veterinärgänget som hann få sig ett gott skratt åt hästen, men inte så länge...

 

      

...liten tjej, stor häst. ( Hovtramp arkiv)                 Foto: Hovtramp/arkiv

 

En utmärkt sporre, att någon skrattar åt en!

Docent Åsheims forskning och gratishjälp, självklart, jatack! De första ampullerna från vit leghorn (tuppsort) naturlig hyaluronsyra...ersatte det som inte längre fanns i kusens fyra ben...Men skam den som ger sig, vad spelar lite sesamoidit, senskador och förstörd broskvävnad för roll.

Hur tar man det försiktigt med en starthäst som stått instängd länge i en låda?
Longering....hade man ju läst om. Ombyte förnöjer, för hästen. Flygturerna på gamla stallbacken blev dagligt inslag för manliga drängar som inte kunde låta bli att titta. Hacke, Rulle, Rolle, Katten, Affe och alla de andra fick underhållning till kaffet. Prenumeration på gamla BG-banans stängsel, istället för stoppknapp när inte ptrooo hjälper. Kanske går bättre om nån "som kan" provar? Nä. Ett telefonsamtal från Åby-travet löste frågan. Lever hästen? ...den körde vi bara i mörker, han stannar inte. Fast om man tar en ny väg varje dag går det bättre. Enda smolk i bägaren, kusens nervösa tarm. Det orörda höet i boxen löstes med kaninsällskap. Kanin och kuse  stirrade på varandra, därefter bearbetades hötussarna - tillsammans. Morgonfil med melass hjälpte till, men ”rännskita” (som Smithen kallade åkomman) tar på krafterna. Bajshögen, från början en lös sörja, blev så måningom formad till en våt hög.

 

    

 

         Solvallas trav-info (sparad nostalgi...)                       Blå Stugan original, många koppar kaffe blev det....

- Nä, nu får vi ta och skitmäska lite, sa Smithen. I stallet stod en stor, grann pålle med nylig Solvallaseger. En häst som gillade att leka och sprang på ren glädje. Smithen kastade en vit pinne, och Prisse hämtade den. Tre skitbollar valdes med omsorg ut från Prisses box. Receptet innehöll många hemligheter från växtriket, och kom senare till nytta...många gånger! Hur gick det?

Kusen vann lopp. Doktor Åsheim fick ångra sig – vinner den hästen ska jag fantamej... Självmordskandidat kallades lärlingen som vågade kliva upp i sulkyn. Fast inte efter loppet. För övrigt den enda som tackade ja av tillfrågade lärlingar. Handikappstrav, sa Korpen (Kalle Fylking) när älsklingskusen var klar för start på Solvalla, smög ut ur stallet, drog in rumpan, knep med svansen. Hästen flyttade ut på landet med sin kanin och fick en härlig avslutning på sitt hästliv.

Skitmäsk är en romsk (zigensk) hästkur, med olika receptblandningar, men alltid baserad på träck (bajs) från frisk individ.

Fakta baserad på vetenskap:
Svår diarré i samband med antibiotikabehandling beror ofta på överväxt av bakterien Clostridium difficile. Tarmflorerubbning har många orsaker, forskning pågår ständigt. I humanmedicin undersöks bl. a tarmflorans betydelse vid fetma, typ 2 diabetes, och olika tarmsjukdomar.

Alla blir salig på sin tro, men saligast blir den som lyckas...

Hallå, är inbillningsfrisk och inbillnings-sjuk samma sak?